Proyectos

a

¡No hay Proyectos por el momento!

¡Vísitanos regularmente para descubrir las últimas novedades!

SISTEMAS DE CONTROL DE LA PSA EN VARIEDADES AMARILLAS DE KIWI

INCIDENCIA Y DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA LA PSA EN EL NOROESTE ESPAÑOL
+Identificación áreas afectadas y parámetros clave.
+Elaboración tratamientos para disminuir la presencia de PSA en los cultivos.
SISTEMAS VARIETALES RESISTENTES A PSA
+Obtención de nuevas variedades con mayor resistencia a PSA
PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE CRECIMIENTO INTELIGENTE

Imagen proyecto SISTEMAS DE CONTROL DE LA PSA EN VARIEDADES AMARILLAS DE KIWI

Melloras Tecnolóxicas

Proxecto: Melloras tecnoloxicas en industria Hortofrutícola (P-43-PDR-17)
Promotor: KIWI ATLÁNTICO S.A.
Investimento: 3.054.217,56 €
Axuda pública: 916.265,27 €
Medida: 4.2 Apoio aos investimentos en transformación, comercialización e desenvolvemento de produtos agrícolas
PROXECTO COFINANCIADO POR:

Imagen proyecto Melloras Tecnolóxicas

Aforro e Eficiencia

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia na industria e servizos anos 2016-2017
Operación cofinanciada pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir unha economía mais limpa e sostible. Unha maneira de facer Europa

Imagen proyecto Aforro e Eficiencia

SENIORPLUS

SENIORPLUS. Tecnoloxías emerxentes aplicadas ao desenvolvemento de produtos alimenticios saudables de alto valor engadido elaborados con ingredientes funcionais e orientados a sectores da poboación con necesidades especiais (terceira idade e persoas con alerxias e intolerancias alimentarias.
OT 1. "Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade"
SENIORPLUS: O emprego de tecnoloxías emerxentes e nanotecnoloxía aplicada para desenvolver alimentos saudables, de alto valor engadido e de calidade diferenciada, pero a súa vez idóneos polo seu valor nutricional para sectores da poboación con requirimentos especiais, principalmente terceira idade e persoas adultas con alerxias e intolerancias alimentarias. A introdución da nanotecnoloxía e de determinadas tecnoloxías emerxentes como as altas presións nos procesos alimentarios garantirá unha maior aceptación, vida útil e seguridade alimentaria dos produtos, así como tamén a sustentabilidade dos procesos.
Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación».Axuda concedida: 69.503,02 €

Imagen proyecto SENIORPLUS

PROXECTOS PILOTO PARA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍAS E SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN EN PEMES INDUSTRIA 4.0

Operación cofinanciada pola Unión Europea Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa
Axuda Concedida: 93.500 €
“CLASIFICACIÓN DE KIWI SEGÚN SU CALIDAD INTERNA MEDIANTE TECNOLOGÍA ÓPTICA PENETRANTE Y NO DESTRUCTIVA”
Desarrollo de un selector de fruta mediante espectroscopia NIR para reducir las mermas de producto y garantizar mayor nivel de servicio.

Imagen proyecto PROXECTOS PILOTO PARA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍAS E SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN EN PEMES INDUSTRIA 4.0

Auditoría Enerxética

Imagen proyecto Auditoría Enerxética

PRIMEX Galicia Food & Drink China

PRIMEX China da implantación no mercado chinés a través da creación da sociedade Shanghai Galicia Business Consulting Co Ltd.

Imagen proyecto PRIMEX Galicia Food & Drink China

Programa Conecta Peme 2014

"Axuda concedida: 83.539,85 €. Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013"

Imagen proyecto Programa Conecta Peme 2014